Het palliatief supportteam (PST) begeleidt patiënten en hun naasten waarvan de levensprognose beperkt is. Dit doen ze in samenwerking met de verantwoordelijke arts en het betrokken zorgteam. De ondersteuning kan bestaan uit:

  • Advies verlenen in verband met pijn- en symptoomcontrole
  • Psychische/existentiële en spirituele begeleiding
  • Bespreken van levenseindevragen, bv. wat is palliatieve zorg, wat houdt euthanasie in, wat met therapiebeperking, sedatie ...
  • Bespreken en eventueel organiseren van palliatieve thuiszorg, aanvraag palliatieve eenheid, transfer palliatieve kamer

Ilse Loubele

patiëntenbegeleiding
hoofdverantwoordelijke en verpleegkundig palliatief coördinator