Ons palliatief supportteam ondersteunt jou in het streven naar een waardig leven en een waardige dood. Bij palliatieve zorg focussen we op de kwaliteit van jouw levenseinde en niet op levensverlenging of – verkorting.

Uitgangspunten

 • Palliatieve zorg is een totaalzorg die je levenskwaliteit vooropstelt als je te maken krijgt met een ongeneeslijke of levensbedreigende aandoening.
 • Jij staat centraal. De zorgverlening richt zich op jouw wensen en volgt jouw ritme.
 • We bespreken de mogelijkheden van palliatieve zorg tijdig met jou en je omgeving.
 • We hebben oog voor 4 pijlers: jouw fysisch, emotioneel, sociaal en spiritueel welbevinden.
 • Palliatieve zorg is vroeg in jouw ziekteverloop toepasbaar. Enerzijds met onderzoeken en behandelingen die gericht zijn op het verlengen van een kwaliteitsvol leven. Anderzijds met doelmatige symptoomcontrole.
 • In overleg met jouw huisarts komen we tot de meest gepaste zorgverlening. Je huisarts blijft verantwoordelijk voor beslissingen i.v.m. jouw behandeling, de communicatie met jou en het verpleegkundige team dat instaat voor jouw zorg.
 • We creëren een gezonde communicatie over jouw wensen en de informatie van je arts i.v.m. prognose, behandeling en levenseinde. Belangrijke thema’s zoals levensduur, lichamelijke mogelijkheden en autonomie, plaats van zorg, comfort, levenseindevragen… worden proactief bespreekbaar gemaakt.
 • Het palliatief supportteam kan steeds worden ingeschakeld om mee op zoek te gaan naar wat voor jou en je omgeving de beste mogelijkheden zijn. Dit gebeurt in samenwerking met je behandelende arts en je huisarts.
 • Als je palliatief ben ervaar je vaak lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele pijn. Optimale comfortzorg wordt vroegtijdig en zorgvuldig opgestart. Een goede pijn- en symptoomcontrole heeft nooit de intentie de dood te bespoedigen, noch uit te stellen.
 • Om jou goede palliatieve zorg te kunnen aanbieden is er nood aan permanente vorming. Wij willen palliatieve zorg blijvend bespreekbaar houden en uitdragen binnen het ziekenhuis.
 • Voor iedereen, door iedereen. Palliatieve zorg is voor iedereen die palliatief is en kan door alle zorgverleners worden verleend. Je vragen en angsten over je levenseinde worden door onze hulpverleners gehoord. Zij kunnen ondersteuning vragen aan het palliatief supportteam.