Het coronavirus zorgt ook bij zwangere vrouwen en hun partner voor vragen, ongerustheid en angst. De hele situatie overschaduwt vele verwachtingen. Graag informeren we jullie over de invloed van het coronavirus op de zwangerschap en over de praktische aanpassingen op onze raadpleging, verloskamer en kraamafdeling.

We hopen dat we je met onze maatregelen kunnen geruststellen en willen benadrukken dat bevallen in ons ziekenhuis nog steeds veilig is voor moeder en kind. De gynaecologen, kinderartsen en vroedvrouwen staan steeds met de glimlach klaar om je te begeleiden en al jouw vragen te beantwoorden. Wij proberen ten allen tijde de positieve beleving rond bevalling na te streven. Dit met respect voor iedereen, ziek of niet ziek.

Dagelijks houden onze vroedvrouwen een vragenuurtje tussen 14 en 15 uur via 03 380 22 70. In het weekend kan je bij vragen bellen naar 03 380 22 35 of 03 380 22 50. Bij dringende vragen kan je onze hoofdvroedvrouw bereiken via 03 380 22 70

De Vlaamse richtlijnen en aanbevelingen worden regelmatig aangepast. Wij proberen deze informatie steeds up-to-date te houden volgens de laatste richtlijnen die we doorkrijgen.
Er kan in deze bijzondere tijden afgeweken worden op de info in ons boekje ‘Welkom baby!’.

Algemeen

Behoor ik als zwangere vrouw tot de risicogroep?

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het coronavirus of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. De meerderheid van de besmette zwangere vrouwen vertonen dus enkel milde tot matig ernstige griepachtige symptomen. Er zijn momenteel ook geen aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de foetus of dat de mama het virus tijdens de zwangerschap kan overdragen op het kind.

Wat bij problemen tijdens de zwangerschap?

Bij zwangerschap gerelateerde klachten bel je eerst naar de kraamafdeling via 03 380 22 35. De vroedvrouw aanhoort je klacht en bepaalt na een korte coronavragenlijst of, waar en wanneer een eventuele controle doorgaat. De opname verloopt steeds via de ingang van de spoedgevallendienst. Je krijgt bij het onthaal een mondmasker aangeboden. Om risico op besmetting te verminderen, kan jouw partner niet aanwezig zijn.

Heb je klachten die niets met je zwangerschap te maken hebben? Neem dan contact op met je huisarts.

Ik schreef me in voor een informatieavond of borstvoedingsavond. Gaat deze door?

Net zoals alle andere infoavonden gaan ook die van de kraamafdeling niet door. Onze vroedvrouwen zorgden echter wel voor heel wat algemene info op deze pagina. Zij zorgen ook voor enkele borstvoedingsavonden en een informatieavonden voor zwangeren via Skype. Lees hierover meer info in bijgevoegde presentatie

Heb je toch nog extra vragen? Dagelijks houden onze vroedvrouwen een vragenuurtje tussen 14 en 15 uur via 03 380 22 70. In het weekend kan je bij vragen bellen naar 03 380 22 35 of 03 380 22 50. Bij dringende vragen kan je onze hoofdvroedvrouw bereiken via 03 380 22 70.

Waar kan ik als toekomstige ouder terecht met coronagerelateerde stress?

Neem zeker eens een kijkje op de Facebookpagina 'Mentale zorgen bij-corona en zwangerschap', die de mogelijkheid biedt om in contact te treden met hulpverleners gespecialiseerd in perinatale mentale gezondheidszorg. De pagina is een initiatief vanuit de Moeder&Baby-eenheden van Bethanië en Karus, in samenwerking met de centra voor geestelijke gezondheidszorg en het ganse perinatale zorgpad. 

Wat als ik (vermoeden van) het coronavirus heb?

Bij een vermoeden van coronabesmetting, voeren we een test uit en zal je bevallen in de zogenaamde coronaverloskamer, volledig gescheiden van de reguliere verloskamers. Onze vroedvrouwen en gynaecologen zullen dan een mondmasker en spatscherm dragen.

Toont de test aan dat je besmet bent met het coronavirus, dan zal je na de bevalling verder verzorgd worden op de coronazone van de kraamafdeling. Ben je niet ernstig ziek, dan kan je baby op de kamer blijven en mag je ook borstvoeding geven, mits hygiënische maatregelen. Tijdens de verzorging zullen onze vroedvrouwen steeds een mondmasker dragen. We verwachten dit ook van jou en je partner als de poetsvrouw, de logistieke medewerker ... langskomen op je kamer, dit in het belang van ieders gezondheid.

Raadplegingen

Ik heb een afspraak gepland bij de gynaecoloog. Gaat deze gewoon door?

Indien je symptomen van het coronavirus ervaart of ziek bent, neem je best contact op met jouw gynaecoloog, de huisarts of de materniteit. De raadpleging moet worden uitgesteld om ieders gezondheid te respecteren.

Bij de probleemloze zwangerschappen annuleren we voorlopig de consultaties op 16, 28 en 37 weken. Je wordt hierover persoonlijk op de hoogte gebracht enkele dagen voor de afspraak en hoeft ons dus niet zelf te contacteren.

Kan mijn partner aanwezig zijn bij een geplande raadpleging?

Om risico op besmetting te verminderen voor zowel jou, je gezin als onze medewerkers, mag jouw partner niet aanwezig zijn bij de raadpleging.

Welke voorzorgen nemen jullie bij toegang tot het ziekenhuis?

Bij elke toegang tot het ziekenhuis vragen we een mondmasker te dragen, géén handschoenen aan te doen en je handen te ontsmetten met handalcohol. Vervolgens zal je temperatuur worden gecontroleerd en stellen de onthaalmedewerkers enkele vragen zoals "Heb je koorts (> 37,5 °C)?", "Ben je kort van adem of hoest je?".

Heb je koorts en antwoord je positief op de vragen, dan bekijken we verder met jouw gynaecoloog welke richtlijnen we in acht moeten nemen.

Mijn gynaecoloog vraagt een monitor. Wat moet ik doen?

Voor de monitor die de gynaecoloog vraagt, maak je een afspraak via 03 380 22 50.

Ik plande een raadpleging bij de vroedvrouwen in het ziekenhuis. Gaat deze door?

De raadpleging op 9-11 weken zal gebeuren via telefonisch contact. De vroedvrouw belt jou op het vooraf afgesproken tijdstip. De raadpleging op 26 en 35 weken blijft gewoon doorlopen, maar hier gelden dezelfde afspraken als bij andere raadplegingen. Je partner kan hier dus niet aanwezig zijn.

Bevallen

Wanneer kom ik naar het ziekenhuis om te bevallen?

Kom tot in het ziekenhuis bij gebroken vliezen, contracties, bloedverlies, minder kindsbewegingen of bij ongerustheid.

Mijn bevalling komt op gang en ik wil vertrekken naar het ziekenhuis. Waar hou ik rekening mee?

Bel voor je thuis vertrekt naar onze verloskamer via 03 380 22 35. De opname verloopt tijdens de daguren (7 - 20 uur) via de hoofdingang van het ziekenhuis. Is deze ingang gesloten, dan kan je binnengaan langs de spoedgevallendienst. Zij zullen na een korte bevraging bepalen of de opname via het reguliere ziekenhuistraject verloopt of toch via de coronaroute. We nemen deze maatregelen voor de veiligheid van jou en je gezin, maar ook van onze medewerkers.

Bij opname krijgen jij en je partner een mondmasker, ook al is er geen vermoeden van besmetting met het coronavirus.

Mag mijn partner bij de bevalling aanwezig zijn?

Een gezonde partner mag bij de bevalling aanwezig zijn, ook als die via keizersnede verloopt. Is je partner ziek of test hij/zij positief bij de bevraging, mag hij/zij niet aanwezig zijn bij de bevalling.

Ik beval via keizersnede. Wat zijn daar de richtlijnen?

Bij een keizersnede kom je de dag vóór de operatie langs voor monitoring van de baby en een bloedafname. Je partner mag hier niet mee naartoe komen. Op de dag van de keizersnede komt je partner in de ochtend mee binnen en verloopt alles zoals gebruikelijk. Is je partner ziek, dan mag hij niet mee naar de operatiekamer.

Verblijf op de kraamafdeling

Welke maatregelen nemen de vroedvrouwen?

Tijdens de verzorging zullen onze vroedvrouwen steeds een mondmasker dragen. We verwachten dit ook van jou en je partner als de poetsvrouw, de logistieke medewerker ... langskomen op je kamer, dit in het belang van ieders gezondheid.

Welke bezoekregeling geldt voor mijn partner?

Je partner kiest bij de bevalling tussen twee bezoekregelingen.

  1. Je partner blijft inslapen en blijft het volledige ziekenhuisverblijf op de kamer, tot aan het ontslag. Partner verlaat de kamer niet, ook niet voor te roken. Je partner heeft de mogelijkheid om maaltijden te nuttigen op de kamer: middagmaal à 11,50 euro, avondmaal à 7,31 euro. Overnachting met ontbijt kan voor 30,00 euro.
  2. Je partner overnacht niet in het ziekenhuis en mag dan slechts één keer per 24 uur op bezoek komen, weliswaar zonder tijdslimiet.

Verblijf je op een tweepersoonskamer, dan mag je partner slechtst één keer per 24 uur op bezoek komen (zonder tijdslimiet). De partner mag dan niet blijven slapen.

De partner kan een weekabonnement voor de parking kopen aan de betaalautomaat in de inkomhal van het ziekenhuis. Lees hier meer info over parkeren

Mag ik als alleenstaande mama bezoek krijgen?

Alleenstaande mama’s mogen één gezond persoon als partner aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven aangegeven.

Kan ik gewoon borstvoeding geven als ik een bevestigde coronapatiënt ben?

Mits de nodige hygiënische maatregelen en mits positief advies van de vroedvrouwen kan je je baby gewoon borstvoeding geven. Een van de grootste voordelen van borstvoeding zijn de antistoffen aanwezig in de moedermelk die ervoor zorgen dat de baby minder kans heeft om ziek te worden. Mede hierdoor raden we borstvoeding aan. Het onderbreken van de borstvoeding bij een besmetting binnen het gezin is niet nodig. Is er op de kraamafdeling toch een scheiding nodig tussen moeder en kind, dan kan je afkolven om de melkproductie in stand te houden.

Naar huis

Wat met de raadplegingen van de vroedvrouw aan huis?

Het contacteren van een vroedvrouw aan huis doe je best rond de zwangerschapsleeftijd van 25 weken. Je kan ook bij haar terecht voor bijkomende vragen omtrent de thuiszorg na het verblijf op de kraamafdeling.

De vroedvrouw zal afhankelijk van jouw gezondheidstoestand en die van de baby bespreken wanneer zij de huisbezoeken zal inplannen. Verliet je de kraamafdeling voordat je baby 72 uur oud is, dan zal de vroedvrouw thuis de hielprik uitvoeren (tussen 72 en 96 uur na de geboorte).

Zoek een vroedkundige in jouw buurt via www.vroedvrouwen.be

Ik kijk enorm uit naar het kraambezoek. Welke richtlijnen moet ik volgen?

Bezoek is ook thuis niet toegelaten, van niemand. Deze regel moet je strikt volgen, in het belang van de gezondheid van jullie gezin, de bezoekers en de vroedvrouw die jou thuis verder opvolgt. Je kan wel virtuele bezoekjes plannen via Facetime, Whatsapp, Skype of indien mogelijk aan ‘(k)Raambezoek’ doen. Het mondmasker dat je op de kraamafdeling kreeg, mag je mee naar huis nemen zodat je het kan dragen tijdens de huisbezoeken van de vroedvrouw.

Interessante documenten