• Bij vele mannen vergroot de prostaat bij het ouder worden.
  • Plasproblemen komen dan heel frequent voor.
  • Om de ernst van je plasklachten in te schatten, kan je een eenvoudige vragenlijst invullen (IPSS-scorelijst). De lijst vind je onderaan.
  • Afhankelijk van de ernst volstaat medicatie of is een kijkoperatie aangewezen.