• We nemen we een van de nieren weg (nefrectomie) via een flankincisie (lumbotomie).
 • Er zijn verschillende aandoening waarbij we een nefrectomie uitvoeren:
  • Schrompelnier
  • Niertumor
  • Nierstenen
  • Infectie polycystische nier

Soorten

 • Totale nefrectomie: bij tumor in de nier. We maken een flankincisie op de twaalfde rib en nemen de volledige nier, het omliggende vetweefsel, de bijnier en een stuk van de urineleider weg.
 • Partiële nefrectomie: bij kleine tumor aan de buitenzijde van de nier. We maken een flankincisie op de twaalfde rib en nemen alleen de tumor en een klein stukje eromheen liggend normaal nierweefsel weg.
 • Nefro-ureterectomie: bij een nierbekkentumor of een tumor in de urineleider. We verwijderen de gehele nier met het omliggende vetweefsel, het omliggende vlies en de gehele urineleider in één stuk. We maken daarvoor een flankincisie op de twaalfde rib om de nier en het bovenste deel van de nierleider (ureter) vrij te maken en maken een lage buikincisie voor het onderste deel van de nierleider.
 • Eenvoudige nefrectomie: bij een aangeboren of verworven nierfunctiestoornis. Als je nier vaak de bron is van infecties en haar werking is niet cruciaal, verwijderen we enkel de nier.
 • Lumbotomie: bij een niersteen of steen in nierbekken of urineleider. We verwijderen eerst de stenen via een lumbotomie. We nemen ook de nier volledig weg als die niet meer voldoende functioneert.
 • Lees meer in de brochure.