• Een blaastumor verwijderen we via een kijkoperatie (endoscopisch). We onderzoeken het weefsel onder de microscoop en afhankelijk van het resultaat bepalen we de verdere stappen.
 • Een mogelijke behandeling is de blaasspoeling. Je uroloog beslist welk type blaasspoeling en hoeveel behandelingen je nodig hebt.
 • Blaasspoelingen verkleinen de kans dat blaaspoliepen terugkomen en verhinderen aantasting van de diepere spierlaag. Je uroloog kan vooraf geen garantie bieden of de spoeling op korte of lange termijn succesvol zal zijn. 

Voorbereiding

 • Je hoeft niet nuchter te zijn, maar het is aangewezen vooraf niet teveel te drinken.
 • Voor elke nieuwe blaasspoeling bespreken we de bijwerkingen die je ondervond en als het nodig is nemen we een bloed- of urinestaal af. Afhankelijk van het onderzoek kan je behandeling worden stopgezet of neem je aanvullend antibiotica.

Verloop

 • Wanneer je je blaas volledig hebt geleegd brengt de uroloog een dun slangetje in waarlangs het medicijn in je blaas wordt gespoten. Het slangetje wordt direct verwijderd.
 • Je blaas wordt gespoeld met een medicijn. Gebruikte producten zijn ofwel gebaseerd op chemotherapie (mitomycine C, farmorubicine) of op immuuntherapie (vaccin tegen tuberculosis Bacille Calmette-Guerin).
 • Het medicijn moet minstens 1 uur in je blaas blijven zitten. Nadat je het medicijn hebt uitgeplast, kan je terug naar huis. Mannen kunnen  best zittend plassen.
 • Een blaasspoeling duurt ongeveer 1 uur.

Nazorg

 • Spoel het toilet goed door. Als je urine morst naast de pot, reinig de omgeving dan grondig. Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.
 • Vermijd huidcontact. Wanneer je druppeltjes urine op je handen of andere lichaamsoppervlakten krijgt, spoel ze dan met gewoon kraantjeswater.
 • De dag van de spoeling en de dag erna heb je beter geen geslachtsgemeenschap.
 • Het is belangrijk dat je na de spoeling voldoende drinkt (minstens 1,5 liter/dag).
 • Meestal verdraag je een blaasspoelingen probleemloos, maar soms heb je een aantal klachten die tijdelijk zijn en vanzelf verdwijnen: 
  • Irritatie van de blaas
  • Vaak moeten plassen
  • Pijnlijk of branderig gevoel bij het plassen