Investeren in gezondheid

Update 25 maart 2020

We informeren je graag over de huidige situatie wat betreft het coronavirus COVID-19. Door met z’n allen deze maatregelen en richtlijnen van de overheid te volgen, proberen we samen het aantal besmettingen en het risico voor zowel bezoeker als patiënt te beperken. Dat blijft belangrijk om goede zorg voor iedereen te garanderen.

Voorzorgsmaatregelen voor patiënten en bezoekers

Op zaterdag 14 maart heeft het nationaal crisiscentrum beslist om de ziekenhuisnoodplanningsfase uit te roepen. Dit heeft als gevolg dat bezoek verboden is en alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen worden uitgesteld. 

Beperkt bezoek

Vanaf 14 maart is bezoek in alle ziekenhuizen verboden. Voor een aantal groepen mensen geldt het verbod niet:

 • Ouders (of voogden) van minderjarigen die verblijven op de kinderafdeling.
 • Voor de aangepaste richtlijnen omtrent bezoek op de kraamafdeling of neonatologie neem je contact op met de afdeling via tel. 03 380 22 50.
 • Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase.
 • Begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt en enkel indien er geen logistieke medewerker van AZ Sint-Jozef Malle ter beschikking is om de patiënt te begeleiden).
 • Vrijwilligers en stagiairs (mits registratiesysteem).

Tip: Breng de patiënt een virtueel bezoek via WhatsApp, Skype … of telefoneer hem/haar.

Aflever- en ophaalservice voor familie en mantelzorgers

Vanaf maandagmiddag 16 maart kunnen familie en vrienden pakjes (propere en vuile was, brieven, kaarten, tekeningen ...) voor patiënten aan het onthaal afgeven en ophalen. Onze patiënten kunnen op dit moment niet genieten van je bezoek, maar we doen er alles aan om deze kleine attenties zo snel mogelijk tot bij hen te krijgen. Kaartjes kunnen ook met de post worden gestuurd naar Oude Liersebaan 4 - 2390 Malle. Vermeld steeds de kamernummer en naam van de patiënt.

We vragen dat jullie deze voorwerpen in een gesloten zak of verpakking voor ons voorzien, met duidelijk de naam van de patiënt erop vermeld. Aan het onthaal leggen we ook kaartjes klaar als jullie ter plekke nog een persoonlijke boodschap willen toevoegen.
Gelieve geen geld, breekbare of waardevolle voorwerpen in de pakjes te voorzien. AZ Sint-Jozef Malle kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan, verloren of gestolen voorwerpen.

Wil je vuile was komen ophalen? Contacteer de afdeling waar je familielid is opgenomen en spreek met hen af wanneer je het wasgoed wil komen ophalen. Meld je aan het onthaal in onze inkomhal op het afgesproken moment. Breng indien mogelijk meteen proper wasgoed mee.

De onthaalbalie is open van maandag tot vrijdag van 7.15 tot 20 uur, en in het weekend van 8.15 tot 20 uur.

Toelichting bij ontslag patiënt

Ontslag patiënt ZONDER vermoeden van corona

Je familielid werd opgenomen in AZ Sint-Jozef Malle en mag het ziekenhuis verlaten. 

Je kan je familielid ophalen op het afgesproken tijdstip aan het onthaal van het ziekenhuis. Je meldt je aan aan het onthaal en wacht ter hoogte van de lounge (in de inkomhal) totdat een medewerker je familielid brengt.

Ontslag patiënt met vermoeden/bevestiging van corona

Je familielid werd opgenomen in AZ Sint-Jozef Malle en is verdacht of bevestigd voor coronavirus en mag het ziekenhuis verlaten.

Je kan je familielid ophalen op het afgesproken tijdstip via de corona-ingang. Deze kan je bereiken door de coronaroute te volgen, aangeduid vanaf de dienst spoedgevallen met de nodige pijlen en rood-witgekleurd afzetlint. Meld je aan en vermeld de naam van je familielid die je komt ophalen en de afdeling waar hij/zij verblijft. Wacht hier totdat je familielid wordt gebracht.

Pré-triage door huisartsen naast spoeddienst

Vanaf maandag 23 maart startten we in samenwerking met de huisartsen van de gemeenten een pré-triagepunt voor mogelijke coronapatiënten aan het ziekenhuis (naast de dienst spoedgevallen). Patiënten kunnen hier enkel na telefonische verwijzing van hun huisarts terecht. De organisatie van deze zorg is opgezet om de verwachte toestroom van patiënten met het coronavirus in goede banen te leiden en overbelasting in huisartsenpraktijken en spoeddiensten te vermijden.

Vertoon je symptomen van het coronavirus? De eerste stap blijft de telefonisch oproep naar de huisarts! Volg de stappen hieronder.

Telefonische raadpleging mogelijk

Tot verder bericht annuleren we alle niet-dringende ingrepen, raadplegingen, onderzoeken en behandelingen, conform het overheidsadvies. We verwittigen alle ingeplande patiënten hiervan persoonlijk.

Heb je toch een dringende medische vraag? Contacteer dan ons ziekenhuis via het algemeen afsprakennummer 03 380 20 30. In afstemming met een arts van de betrokken discipline, die de urgentie van de vraag inschat, bekijken we dan of een raadpleging ingepland wordt. Dit consult kan fysiek in het ziekenhuis of telefonisch verlopen.
Heb je een niet-dringende vraag? Dan kunnen we voorlopig geen fysieke raadpleging aanbieden, eventueel wel een telefonische raadpleging. Onze collega's van het afsprakenbureel bekijken samen met jou de opties.

Facturatie: Ben je in orde met de mutualiteit, dan krijg je bij een telefonische consultatie geen factuur. De betaling regelen we dan rechtstreeks met je mutualiteit. Bij een fysieke raadpleging gelden de reguliere afspraken.

Restaurant Fijnproever gesloten

Ons restaurant Fijnproever is gesloten voor patiënten en externe bezoekers. De Fijnproever zal enkel nog dienst doen als eetplaats voor onze medewerkers tot nader bericht.

Vergaderingen/infosessies/rondleidingen/ …

Tot het einde van de paasvakantie (19 april) worden alle gelegenheden waar meerdere mensen samenkomen in AZ Sint-Jozef Malle afgelast. Ingeschrevenen worden hier persoonlijk van op de hoogte gebracht.

Richtlijnen voor specifieke patiëntengroepen

Psycho-emotionele zorg voor patiënten en hun naasten

Familie van opgenomen patiënten die zich zorgen maken over het welbevinden van hun dierbare en patiënten die een langdurig zorgtraject volgen in ons ziekenhuis (bv. kunstnier, oncologie, zwangerschap, diabetes …) bieden we in deze moeilijke tijden graag psycho-emotionele zorg.

Je kan bij ons elke werkdag tussen 10 en 12 uur terecht met allerlei psycho-emotionele vragen via 03 380 27 28 of psyCOVID19 [at] emmaus.be.

 • Bekommernis over je familielid tijdens de ziekenhuisopname
 • Gevoelens van spanning of angst
 • Vragen over je zorgtraject en contact hierin met team patiëntenbegeleiding

Afhankelijk van de vragen en noden, brengen we je in contact met de juiste persoon. We rekenen op jullie begrip dat dit niet steeds onmiddellijk kan. Ter bescherming van ieder, beperken wij directe contacten. We maken steeds de afweging tussen wat medisch mogelijk en psychosociaal wenselijk is.

Voor algemene vragen rond het coronavirus kan je terecht op de officiële website van de overheid. Voor praktische en sociale vragen (bv. in kader van ontslag uit het ziekenhuis), verwijzen wij graag door naar onze sociale dienst.

Wat als ik besmet ben?

Vrees je dat je mogelijk besmet bent, bel dan naar de huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal van de huisarts of naar de dienst spoedgevallen.

Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen

 • die nieuw verschijnen;
 • OF die verslechteren, indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont.

Aanwijzingen voor testen

 1. Elke persoon waarvan de klinische toestand een opname vereist EN waarbij de clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft.
 2. Elk lid van het zorgpersoneel (artsen, verpleegkundigen, personeel rusthuis en paramedische beroepen indien contact met risicogroepen) die de definitie van een mogelijk geval vervult EN die koorts heeft.

Vermijd verspreiding met deze tips

Volg deze maatregelen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus COVID-19 of de seizoensgriep.

 • Was regelmatig je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Hou voldoende afstand van elkaar.
 • Vermijd waar je kan handen op contactoppervlakten zoals deurklinken. Gebruik je elleboog.

Bijkomende vragen

Verschillende OCMW's en gemeenten lanceerden een vrijwilligersplatform voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij bv. boodschappen doen, naar apotheek gaan, met de hond wandelen ...