• Nadat je je aanmeldt aan de balie van onze dienst spoedgevallen maakt de triageverpleegkundige een eerste inschatting van de ernst van je klachten. We proberen de meest ernstige klachten eerst te behandelen.
 • We werken hiervoor met het ESI Triagesysteem (Emergency Severity Index). Door de triage maken we een eerste globale beoordeling van de gezondheidstoestand van iedereen die zich aanbiedt.
 • De volgorde van behandelen wordt op systematische wijze vastgesteld afhankelijk van de urgentie en ernst van de gezondheidsproblemen. Daardoor kan het gebeuren dat ook als je als eerste binnenkwam je niet noodzakelijk eerst geholpen wordt. In bepaalde gevallen zal een kind worden voorgenomen op een volwassene.
 • We houden er ook rekening mee als je doorverwezen bent door je huisarts.
 • We beseffen dat je ongerust bent en zo snel mogelijk geholpen wil worden, maar we vragen toch het nodige begrip voor deze methode van werken.
 • Wij hanteren hierbij 5 urgentiecategorieën. Op basis van de ernst van jouw klachten bepaalt de triageverpleegkundige de urgentiecategorie waartoe je behoort. Ze brengt je hiervan op de hoogte.
 • De arts bepaalt de volgorde waarin je zal worden behandeld. Dit gebeurt aan de hand van de volgende gegevens:
  • De toegekende urgentiecategorie
  • De beschikbare behandelruimte
  • De beschikbare arts en verpleegkundige