We brachten in het verleden verschillende samenwerkingsverbanden tot stand, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Deze verbanden dragen bij tot de optimalisatie van de patiëntenzorg.

  • De prehospitaalzorg van zwaargekwetste patiënten gebeurt in nauw overleg en samenwerking met het supraregionaal traumacentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
  • Wij zijn op onze spoedgevallendienst ook verantwoordelijk voor de opleiding van stagiair-artsen, artsen in opleiding tot specialist urgentiegeneeskunde en huisartsen in opleiding tijdens hun ziekenhuisstage. Een taak die wij ter harte nemen.
  • De bewoners en medewerkers van psychiatrisch centrum Bethanië, gelegen op hetzelfde domein als ons ziekenhuis, kunnen beroep doen op onze expertise bij dringende medisch-lichamelijke klachten.
  • In de toekomst willen we nog meer samenwerkings- en kwaliteitsprojecten tot stand brengen en implementeren. We werken momenteel aan een gestandaardiseerde prehospitaal- en inhospitaalopvang van gekwetste patiënten, conform het gerenommeerde Duitse Trauma Register van de DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie).