Warme zorg

Om de kwaliteit van de zorg in AZ Sint-Jozef Malle te meten en verder te optimaliseren, voeren we als ziekenhuis regelmatig metingen uit. In november 2019 deden we een tevredenheidsbevraging en gaven we patiënten die een ingreep ondergingen feedback over hun ervaringen op het operatiekwartier. Om de enquête op te stellen, vroegen we vooraf aan patiënten wat ze belangrijk vinden op het OK.

Ze gaven onder meer aan dat wachttijden, de houding van artsen en verpleegkundigen en het ontvangen van de nodige informatie voor hen belangrijk zijn. Deze onderwerpen namen we dan ook op in de vragenlijst. Daarnaast vroegen we naar hun tevredenheid over de verleende zorg van artsen en verpleegkundigen, de samenwerking tussen onze medewerkers, de mogelijkheid om waar mogelijk mee te beslissen, het respecteren van hun privacy en het bevragen en onder controle houden van pijn. Tot slot konden patiënten een score toekennen aan hun verblijf op het OK en konden ze aangeven of ze het operatiekwartier van AZ Sint-Jozef Malle zouden aanbevelen aan familieleden, vrienden, collega’s, … .

Van 1 t.e.m. 30 november 2019 ontvingen we meer dan 200 ingevulde vragenlijsten. De gemiddelde waardering die patiënten toekenden, is 9,12/10 en 105 patiënten beloonden ons met een 10/10. Dit is een mooi resultaat en bevestigt voor ons ziekenhuis de kwalitatieve zorg die patiënten op ons operatiekwartier ontvangen.