• Abortus of het afbreken van een zwangerschap is in België toegestaan als je je in een noodsituatie bevindt.
 • Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen:
  • Abortus is enkel toegestaan tot 12 weken na de bevruchting.
  • De allereerste consultatie en de (eventuele) ingreep moeten in een centrum voor abortus gebeuren. Dat kan zich ook in een ziekenhuis bevinden.
  • De abortus kan ten vroegste 6 dagen na het eerste gesprek met je arts, die de abortus uitvoert, plaatsvinden.
 • In uitzonderlijke gevallen is abortus in België toegestaan na de twaalfde week zwangerschap:
  • Je zwangerschap bedreigt je gezondheid.
  • Het is zeker dat je kind zal lijden aan een zware ziekte die niet te genezen is.
  • Deze zwangerschapsafbreking gebeurt niet in een abortuscentrum, maar in een ziekenhuis.
 • Waarom vrouwen een abortus overwegen:
  • Een ongeplande of ongewenste zwangerschap
  • Je zit in een noodsituatie door je zwangerschap (bv. materiële problemen, je wil geen problemen met je familie of relatie,…).
  • Je denkt dat je zwangerschap gevaarlijk is voor jouw lichamelijke of geestelijke gezondheid of die van de foetus (bv. incest of verkrachting).

Hulpverlening

 • Abortus om medische redenen: AZ Sint-Jozef Malle en andere ziekenhuizen van de groep Emmaüs voeren enkel abortus uit als de gezondeid van jou of je kind bedreigd wordt. Voor niet-medische redenen kan je hier niet terecht. Wij geven wel advies over abortus en verwijzen je door naar een centrum voor abortus.
 • Begeleiding van zwangere vrouwen en hun partners: onze medewerkers houden rekening met je vragen en die van je partner. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en pastorale medewerkers. Ze begeleiden jou en je partner doorheen dit proces en zorgen voor de juiste doorverwijzing.
 • Begeleiding voor de prenatale test: we onderzoeken je bloed en nemen een echo van de foetus om te zien of deze genetische afwijkingen heeft. Je krijgt meer uitleg over de werkwijze en de gevolgen op het moment van de test.
 • Begeleiding na de prenatale test: na de test stelt je arts vast of de afwijking van de foetus ernstig is. Als dit onderzoek een ongunstig resultaat heeft, wordt er samen met andere experts (gynaecologen, pediaters, psychologen, maatschappelijk werkers …) beslist of een abortus om medische redenen mogelijk is. Je arts kan in overleg met jou en je partner beslissen om de abortus wel of niet uit te voeren.
 • Werkgroep gebroken verwachting: een beslissing tot abortus roept heel wat vragen op. Onze werkgroep biedt je de nodige ondersteuning.
 • Begeleiding voor de abortus: als je kiest voor een abortus om medische redenen bespreken de arts en andere medewerkers met jou en je partner hoe dat zal gebeuren. Jullie bepalen samen datum en plaats van de abortus. Bij opname in het ziekenhuis beslissen jullie wat er met de foetus gebeurt: wil je de foetus zien, moet er een autopsie gebeuren, wens je een afscheidsritueel,…?
 • Begeleiding na de abortus: de begeleiding loopt verder nadat je het ziekenhuis verlaat. De arts nodigt je uit voor een controle. Je kan ook steeds terecht bij de voorlichtingsdienst voor informatie over de begeleiding na een abortus. Je kan hen bereiken via 03 380 20 20 of via voorlichtingsdienst.azsintjozef [at] emmaus.be (mail).
 • Begeleiding bij behoud van de zwangerschap: wij zorgen voor verdere begeleiding als je ervoor kiest om je zwangerschap toch verder te zetten. 

Meer informatie

 • Abortuscentra: meer dan 80% van alle abortussen in Vlaanderen wordt uitgevoerd in een abortuscentrum. Je kan hiervoor ook terecht in sommige ziekenhuizen.
 • Fara: een luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, bereikbaar via vragen [at] faranet.be (mail), 016 38 69 50 of hun anonieme online chatroom.
 • Sensoa: voor meer informatie over tienerzwangerschap, abortus of seksualiteit
 • Cozapo: een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap beëindigden omdat de prenatale test ernstige afwijkingen bij het kind aantoonde.