• Na een suïcidepoging willen wij goede opvang voorzien.
  • We plannen steeds een korte opname in afwachting van een consultatie door het liaison psychiatrisch team.
  • De psychiater en psycholoog maken tijd voor jou en je familie. Samen maken ze een risico-inschatting van de huidige suïcidaliteit en bekijken de bereidheid tot hulpverlening. Op die manier zoeken ze een passende doorverwijzing voor jou. 
  • Binnen de suïcidepreventie wordt gewerkt aan de hand van IPEO (Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van suïcidepogers).