• De liaison psychiatrische dienst heeft oog voor jouw geestelijke gezondheid en legt de focus op het verbeteren van jouw welzijn.
  • Wij grijpen in bij psychologische crisissituaties. Centraal staan:
    • Screening van de problematiek
    • Opvolging
    • Korte opvang (als nodig)
    • Zoektocht naar passende doorverwijzing