Wij geloven dat samenwerkingen bijdragen tot hogere kwaliteit van onze zorg. We hechten veel belang aan de nauwe samenwerkingsverbanden die AZ Sint-Jozef Malle doorheen de jaren heeft uitgebouwd. Zo kan elke patiënt steeds rekenen op de gepaste zorg.

vzw Emmaüs

AZ Sint-Jozef Malle maakt deel uit van vzw Emmaüs: netwerk van 21 voorzieningen, actief in bijna alle sectoren van de welzijns- en gezondheidszorg in provincie Antwerpen.

Met andere ziekenhuizen

Met andere zorginstellingen

De Dennen: het woonzorg- en revalidatiecentrum biedt hulp- en dienstverlening op maat van ouderen.

Met eerstelijnsverzorgers

Wij organiseren o.a. symposia, medische audits en kennismakingsmomenten om goede relaties op te bouwen met eerstelijnsverzorgers (huisartsen, kinesisten,…) uit de regio Voorkempen.

Met patiëntenverenigingen

Samenwerkingsverbanden

  • Vlaams Ziekenhuis Netwerk KU Leuven: 30 Vlaamse ziekenhuizen verenigden zich met als doel kwaliteit en efficiëntie op vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management te optimaliseren.

  • Iridium kankernetwerk: we richtten dit netwerk met AZ Sint-Nikolaas, UZA, GZA, AZ Monica en AZ Klina op. De partners bundelen hun medische expertise op vlak van oncologie om een zo kwalitatief mogelijke oncologische zorg te kunnen bieden.

  • Robotcentrum Antwerpen: inzake robotchirurgie maakt onze dienst urologie hier deel van uit, samen met AZ Klina, AZ Herentals, AZ Turnhout en ZNA (sites Jan Palfijn, Middelheim en Stuivenberg). Alle partners maken gebruik van de Da Vinci-robot die staat opgesteld in AZ Klina.