• Lichaamsmateriaal dat overblijft na de uitvoering van een diagnostisch onderzoek of ingreep kan voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.
  • Dit restweefsel en de bijhorende verzamelende gegevens worden gecodeerd en enkel voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden bewaard.
  • Als je niet wil dat het bewaard blijft, kan je je weigering meedelen aan de hoofdgeneesheer of de behandelende arts die verantwoordelijk is voor het wegnemen van jouw lichaamsmateriaal. (Art. 20 van de wet van 19 december 2008 op het menselijk lichaamsmateriaal)
  • Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (19 december 2008, Hoofdstuk 1, Art. 2, 33°):

    "Het gedeelte van het lichaamsmateriaal dat is weggenomen met het oog op een diagnose of behandeling van de donor dat, nadat een voldoende en relevant gedeelte wordt bewaard voor het stellen, verfijnen of voltooien van de diagnose of de behandeling van de donor op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens, ten aanzien van deze doelstellingen overbodig is en derhalve zou mogen worden vernietigd.”