Fixatie

 • De maatregelen die jouw bewegingsvrijheid beperken kunnen voor jou en je omgeving erg confronterend zijn. De beslissing om te fixeren nemen we steeds weloverwogen en altijd met de nodige aandacht, zorg en instemming van jou of je familie.
 • Manieren van fixatie: 
  • Lendengordel (Zweedse band): we maken een brede band vast om jouw lenden, in combinatie met 1 polsband en 1 enkelband. Heel uitzonderlijk gebruiken we 2 polsbanden en 2 enkelbanden.
  • Onrustdeken (trippelhoes): dit hoeslaken met ritssluiting gebruiken we enkel in bed, gecombineerd met een lendengordel. Het voorkomt blootliggen, plukken van incontinentiemateriaal en een onnatuurlijke houding in bed.
  • Polsbanden: we bevestigen een dunnere band rond de pols en/of enkel van de patiënt. 
 • Voorwaarden:
  • Jouw veiligheid is in gevaar
  • Jouw behandeling is levensnoodzakelijk
  • Er is geen duidelijke oorzaak van het risicogedrag dat je vertoont
  • Er zijn geen alternatieven meer
  • Er is voorafgaand overleg geweest met jou en/of je familie en zorgverleners
  • Er is regelmatig controle en toezicht tijdens jouw fixatie
  • Jouw familie is voldoende geïnformeerd over de fixatie

Isolatie

Op de dienst spoedgevallen bevindt er zich een isolatieruimte waarin je wordt afgezonderd als je een gevaar bent voor jezelf en anderen. Deze beschermende maatregel wordt enkel uitgevoerd in uitzonderlijke gevallen.

Dwangmedicatie

 • Enkel om therapeutische redenen dienen we je medicatie tegen jouw zin toe.
 • In overleg met het zorgteam beslist jouw behandelende arts om over te gaan tot het toedienen van dwangmedicatie.
 • De verpleegkundige die de maatregel uitvoert, moet alle handelingen in verband met dwangmedicatie en fysieke hantering van jou beheren. Hij moet de maatregel in een zo concreet mogelijke bewoording aan jou, je familie en andere hulpverleners kunnen motiveren.
 • Mogelijke doelstellingen om dwangmedicatie te geven, zijn:
  • Ernstige materiële schade voorkomen
  • Impulscontrole optimaliseren
  • Prikkels verminderen en bewegingsdrang reguleren
  • Verhinderen dat je jezelf kwetst