Bij euthanasie beëindigt een arts je leven op jouw vraag. Niemand anders kan dit in jouw plaats aanvragen. Bij ons krijg je altijd de beste zorgen, ook als je niet meer te genezen bent of niet meer verder wil leven. Onze artsen en zorgverleners staan altijd voor je klaar, maar je kan hen niet verplichten om mee te werken aan jouw euthanasie.

Voorwaarden

1. Om euthanasie aan te vragen, moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden:

 • Je moet een ernstige of ongeneeslijke aandoening hebben
 • Je lijdt hierdoor ondraaglijk en dat kan niet gelenigd worden
 • Jij moet zelf euthanasie aanvragen, vrij van enige externe druk. Niemand anders kan dit voor jou doen.
 • Je moet er meerdere keren met je arts over gesproken hebben
 • Je moet je verzoek op papier aan je arts richten

2. Afhankelijk van jouw toestand zijn er bijkomende voorwaarden:

 • Je bent wilsbekwaam en zal niet meer lang leven:
  • Je bent wilsbekwaam als je je bewust bent van je situatie, het verloop van je ziekte en de mogelijke behandelingen.
  • Als je ongeneeslijk ziek bent en niet meer lang te leven hebt, beoordelen je behandelende arts en een collega-arts jouw euthanasie-aanvraag. Als je voldoet aan de algemene voorwaarden en er wordt verwacht dat je op korte termijn zal sterven, kan je behandelende arts jouw euthanasie uitvoeren.
 • Je bent wilsbekwaam en zal niet overlijden binnen een bepaalde tijd:
  • Als je euthanasie wilt maar niet op korte termijn zal sterven, zal een team van drie artsen hierover oordelen. Elke arts onderzoekt jouw vraag en toestand voor hij wel of niet akkoord gaat. Eén van de artsen moet een psychiater of specialist in jouw ziekte zijn.
  • De euthanasie kan niet onmiddellijk worden uitgevoerd. Je moet minstens 1 maand wachten na de datum waarop jij een schriftelijk verzoek tot euthanasie indiende.
 • Je bent niet meer wilsbekwaam:
  • Als je wilsonbekwaam bent, kan je geen aanvraag tot euthanasie meer indienen. Je kan wel een wilsverklaring voor euthanasie indienen, die je aangevraagd hebt toen je nog gezond en wilsbekwaam was.
  • De euthanasie mag enkel worden uitgevoerd als je niet meer bij bewustzijn bent en als de artsen ervan overtuigd zijn dat je niet meer bij bewustzijn zal komen. Als je verward bent door bv. een hersentumor of dementie, kan de arts geen euthanasie uitvoeren.

3. Meer informatie

Wens je meer informatie over de wetgeving rond euthanasie en de wilsverklaring? Dan verwijzen we je graag naar volgende organisaties: Leif, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen ...

Medisch begeleid sterven

Er zijn ook andere manieren om iemand menswaardig te laten sterven. De meest voorkomende manieren van medisch begeleid sterven zijn:

 • Behandeling stopzetten: als de behandeling niet meer helpt om jouw medisch probleem op te lossen of te verbeteren, kunnen artsen beslissen om niet meer te starten met een behandeling of om deze stop te zetten.
 • Pijn bestrijden: dankzij pijnstillende medicatie kan je zonder pijn verder leven tot het natuurlijk moment van overlijden.
 • In slaap houden: de patiënt wordt in een toestand van verlaagd bewustzijn gebracht zodat hij geen pijn meer heeft van zijn  ondraaglijke klachten.