Je kan je vraag, casus… voorleggen aan een van de collega’s binnen de commissie ethiek. Deze multidisciplinaire groep komt elke twee maanden samen om jouw vraag, casus of thema interdisciplinair en vertrouwelijk te bespreken. Daarna bezorgen ze jou vertrouwelijk en niet bindend advies.

Taken

  • De commissie heeft een toetsingtaak om wetenschappelijke experimenten te beoordelen op hun ethische waarden. Zo geeft ze bv. haar mening over het informatieformulier bij deelname aan een medisch experiment en hoe ze de deelnemers binnen dit experiment de best mogelijke bescherming kan bieden.
  • De commissie ethiek werkt ethische adviezen uit omtrent aspecten van de ziekenhuiszorg en werkt hierbij ondersteunend, adviserend en begeleidend.

Vragen

Contacteer voor meer info of vragen Simon Godecharle, coördinator gezondheidsethiek.