• Een 125-tal artsen bieden een brede waaier aan basiszorg en een aantal subspecialismen aan.
  • Zij worden bijgestaan door een 513-tal verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici.
  • De ondersteunende diensten met ongeveer 266 medewerkers zorgen ervoor dat alles vlot verloopt: administratie, technische dienst, keuken en schoonmaak.
  • Een 40-tal vrijwilligers helpt onze missie van warme zorg te realiseren. Zij staan in voor onthaal en begeleiding van patiënten en bezoekers, logistiek binnen het ziekenhuis...
  • 88 % van onze medewerkers is vrouwelijk.
  • De gemiddelde leeftijd is 42 jaar.
  • Veel van onze medewerkers zijn deeltijds tewerkgesteld. Veelal is dit een bewuste keuze voor een goed evenwicht tussen werk en gezin.
  • AZ Sint-Jozef Malle is een betrouwbare werkgever. Ruim 92 % van onze medewerkers werken in een contract van onbepaalde duur.
  • Veel medewerkers wonen in de onmiddellijke omgeving van het ziekenhuis.
  • Zoals te verwachten is in een hoogtechnologische werkomgeving, is de scholingsgraad van onze medewerkers zeer hoog.