Avasculaire necrose is het afsterven van (een deel van) de heupkop door een stoornis in de bloedvoorziening. Het bot verzwakt zodanig dat een deel inzakt en vervormt waardoor ook de rest van het gewricht kapotgaat en vroegtijdige arthrose ontstaat. Dit komt voornamelijk voor op jongere leeftijd.

Oorzaken

  • Ongekend (idiopatisch)
  • Alcohol 
  • Cholesterol
  • Suikerziekte

Behandeling

  • Forage: ontlasting van de heupkop door boorgaten. Dit kan enkel in vroegtijdig stadium en levert wisselende resultaten op.
  • Totale heupprothese: bij uitgesproken pijn en inzakken van de heupkop
  • Resurfacing heupprothese: als er nog voldoende goed bot aanwezig
  • Cementloze heupprothese: bij een te grote aantasting van de heupkop, eventueel met een grotere metalen bol in combinatie met een resurfacing pan