Zorg op maat

De raad van bestuur stelde, na gunstig advies van de medische raad, dr. Pieter Jan Simons aan als nieuwe hoofdarts - medisch directeur van AZ Sint-Jozef Malle. Hij volgt vanaf 20 april dr. Christel Depestel op die na zes jaar haar activiteit als hoofdarts - medisch directeur beëindigt.

Dr. Pieter Jan Simons is neuroloog van opleiding en heeft al heel wat beleidservaring in diverse functies. Momenteel werkt hij als somnoloog in Kempenhaeghe, een expertisecentrum voor complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen in Nederland. Daarnaast is hij hoofdarts in OLO VZW, een pluralistische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Voorheen was hij neuroloog in GZA Ziekenhuizen waar hij ook actief was in de medische raad.

“We zijn verheugd over het engagement van dr. Pieter Jan Simons om bij ons aan de slag te gaan en kijken uit naar de samenwerking”, aldus de algemeen directeur Koen Vancraeynest.