• Rug- en nekklachten komen steeds vaker voor in onze huidige maatschappij. Het merendeel van de bevolking krijgt ooit rugklachten.
  • Omdat je niet meer goed kan functioneren kom je vaak terecht in een professioneel en sociaal isolement. Om die negatieve spiraal te doorbreken, bieden wij in het ziekenhuis erkende rugrevalidatie aan.
  • Het revalidatieprogramma is er voor iedereen met subacute of chronische rugklachten, na een heelkundige ingreep aan de rug en voor iedereen die gemotiveerd is om zijn rugklachten aan te pakken.
  • Het programma omvat 36 sessies. Om resultaat te boeken, raden we aan om 2 keer per week het revalidatieprogramma te volgen.
  • Rugrevalidatie gebeurt multidisciplinair waarbij verschillende disciplines je begeleiden:
    • Arts-specialist fysische geneeskunde en revalidatie
    • Ergotherapeut
    • Kinesitherapeut
    • Psycholoog
  • Lees meer in onderstaande brochure.

Samenwerking met FEDRIS

  • Voor secundaire preventie van werkgerelateerde rugklachten werken we samen met FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.
  • Bij secundaire preventie focussen we op patiënten die reeds geconfronteerd werden met rugklachten en proberen we nieuwe klachten te voorkomen.
  • We zijn de eerste voorziening in de regio die zo’n samenwerkingsakkoord heeft.
  • Als FEDRIS de aanvraag tot secundaire preventie goedkeurt, kan je 36 sessies rugrevalidatie volgen binnen een periode van maximaal 6 maanden zonder remgeld te betalen. Bovendien komt FEDRIS ook tussen in de verplaatsingskosten naar en van het erkende revalidatiecentrum.
Doelgroep
  • Werknemers in de privésector of personeelsleden van een provinciale of plaatselijke overheidsdienst
  • Werknemers onder toezicht van de arbeidsgeneesheer omdat ze:
    • Lasten tillen
    • Hun rug ergonomisch belasten
    • Aan mechanische trillingen via het zitvlak worden blootgesteld
  • Werknemers die arbeidsongeschikt zijn wegens:
    • lage rugpijn sinds minstens 4 weken en niet langer dan 6 maanden.
    • lage rugpijn sinds minstens 1 week en niet langer dan 6 maanden. Ze moeten al wel arbeidsongeschikt zijn geweest wegens lage rugpijn gedurende minstens 3 weken binnen het jaar dat voorafgaat aan hun huidige arbeidsongeschiktheid.
    • een chirurgische ingreep ter hoogte van de lage rug sinds minstens 4 weken en niet langer dan 6 maanden.
  • Werknemers waarvan de behandelend arts akkoord gaat dat ze het revalidatieprogramma volgen.