Als in jouw familie vaak borstkanker voorkomt, kan dat wijzen op een erfelijk kankersyndroom. Het risico op borstkanker is dan aanzienlijk groter, alsook (in sommige gevallen) de kans op eierstokkanker. In bepaalde gevallen verhoogt ook voor mannen de kans op borstkanker, met daarnaast een licht verhoogd risico op prostaatkanker.

Als we erin slagen het verantwoordelijk gen aan te tonen, kunnen we gezonde familieleden testen nog voor er symptomen opduiken. Vinden we geen afwijking, dan moet de rest van de familie verder niet genetisch worden nagekeken. Een goede opvolging is bij hen wel belangrijk.

1 x per maand kan je met vragen over erfelijkheid terecht bij de klinisch geneticus.