De chemoperiode is de meest gevreesde en belastende fase in de behandeling tegen borstkanker. Chemo-, radio-, antistoffen- en hormonentherapie maken de kans groter dat de tumor niet terugkeert. Welke nabehandeling nodig is, is afhankelijk van de karakteristieken van de tumor en wordt bepaald op het oncologisch overleg met alle artsen van de borstkliniek. Specialisten kunnen tegenwoordig vrij nauwkeurig de nodige aanvullende therapie per patiënt bepalen. Bij 30 tot 35% van de patiënten stellen we extra chemo voor.

Het daghospitaal oncologie zorgt voor een vlotte en veilige toediening zonder overnachting. De oncoloog komt bij je langs en het labo analyseert jouw bloedstaal. Is je bloedstaal in orde, dan bereidt de ziekenhuisapotheek de steriele chemo-infusen. De chemo krijg je meestal via de poortkatheter toegediend. Het type chemotherapie bepaalt het aantal uren dat je moet blijven. Je krijgt ook medicatie tegen bijwerkingen. Elke patiënt heeft een individueel toedieningsschema.

Tijdens je verblijf in het daghospitaal kan je kiezen voor een kamer met bed of een plaats met comfortabele zetels met meer sociaal contact. In het daghospitaal kan je ook spreken met de (borst)verpleegkundigen, diëtisten, psychologen en sociaal werkers.

Belangrijke bijwerkingen

Chemotherapie heeft helaas nogal wat bijwerkingen:

  • Tijdelijke haaruitval: begint 2-tal weken na de start van de behandeling
  • Misselijkheid
  • Braken: de jongste generatie antibraakmiddelen vermindert het braken wel behoorlijk
  • Daling van de witte bloedcellen: gevaarlijkste bijwerking door het risico op infecties
  • Tijdelijke spier- en gewrichtspijnen: kunnen zenuwbeschadiging (polyneuropatie) veroorzaken
  • Vermoeidheid
  • Aften in de mond
  • Moeilijke stoelgang

Bij elke chemobeurt overloopt de oncoloog met jou de voorbije toediening, de nodige aanpassingen en de volgende toediening. Hij bekijkt ook de dosering van de middelen die de nevenwerkingen moeten verzachten. Bij een groot risico op infecties ondersteunen we het beenmerg met een injectie voor de witte bloedcellen de dag na de chemotherapie.

Doelgerichte antistoffen

Sinds meer dan 10 jaar zetten we bij een specifieke groep borstkankerpatiënten ook antistoffen in. Die werken gericht op bepaalde receptoren van de tumorcel en zijn dan ook erg doeltreffend met weinig bijwerkingen. We dienen de stoffen toe via de poortkatheter of onderhuids, om de 3 weken over een langere periode.

Chemopillen

Krijg je chemotherapie in pillen, dan kan je die (laten) afhalen in de ziekenhuisapotheek omdat de medicatie vaak niet beschikbaar is via de huisapotheker.

Meer info

Lees meer info over chemotherapie bij oncologie. Je kan ook steeds contact opnemen met daghospitaal oncologie.