Investeren in gezondheid

Momenteel bereidt AZ Sint-Jozef Malle de gefaseerde heropstart van de niet-corona activiteiten voor. Hierbij worden de richtlijnen van de overheid dd. 30 april gevolgd. Het ziekenhuis treft extra maatregelen om de veiligheid van patiënten en werknemers te garanderen.

AZ Sint-Jozef Malle hospitaliseert op het moment van schrijven nog negentien corona-positieve patiënten, waarvan vier op intensieve zorgen. Eén van de twee corona-afdelingen en de specifieke coronaspoeddienst werden ondertussen gesloten. Patiënten die zich aanmelden met symptomen van het coronavirus worden vanaf nu terug opgevangen in een afgezonderde ruimte aan de reguliere spoeddienst.

“Voor alle duidelijkheid: het ziekenhuis gaat niet in één keer terug open. In alle Belgische ziekenhuizen blijft het noodplan van kracht. We moeten immers permanent bedden voorzien voor de behandeling van coronapatiënten en rekening houden met een eventuele snelle opschaling indien er zich een nieuwe piek aandient. Bovendien leven we in een anderhalvemetersamenleving waarin we de veiligheid van werknemers en patiënten moeten kunnen garanderen om onze activiteiten te mogen uitvoeren”, aldus dr. Pieter Jan Simons, sinds 21 april de nieuwe hoofdarts-medisch directeur.

Op vraag van de overheid geeft het ziekenhuis prioriteit aan raadplegingen en daghospitalisaties voor noodzakelijke zorgen die bij ingaan van de maatregelen niet dringend waren, maar dat inmiddels wel werden. Pas in een volgende fase zullen geplande klassieke hospitalisaties en activiteiten die nood hebben aan intensieve zorgen gradueel worden hervat.

“Onze medewerkers werkten deze week enorm hard om de consultaties zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met hekken, linten, vloerstickers en andere markeringen wordt aangespoord om anderhalve meter afstand te respecteren. Handalcoholdispensers werden voorzien, plexiglazen wanden werden geïnstalleerd en er is een mondmaskerautomaat in bestelling. Aan onze patiënten vragen we om een mondmasker mee te brengen en op te zetten tijdens hun ziekenhuisbezoek”, duidt dr. Clara Ceyssens, arts-ziekenhuishygiënist. 
“Deze maatregelen komen bovenop de al bestaande hygiënemaatregelen die het ziekenhuis reeds trof, waaronder de scheiding van patiëntenstromen corona/niet-corona, gezondheidsscreening aan het onthaal en het frequenter poetsen en ontsmetten.”

Het ziekenhuis probeert wachtrijen te voorkomen door uitbreiding van de consultatie-uren. Artsen kunnen nog steeds gebruik maken van tele- en videoconsultaties. Patiënten kunnen ook helpen alles goed te laten verlopen door 20 minuten voor hun afspraak te arriveren en de handen te ontsmetten bij betreden van het ziekenhuis. Aan begeleiding wordt gevraagd om in de auto te wachten.

De patiëntenadministratie van het ziekenhuis is volop bezig om de consultaties voor volgende week te finaliseren. Indien een afspraak alsnog moet geannuleerd worden, zullen zij de patiënten rechtstreeks opbellen. Pas daarna worden nieuwe afspraken ingepland, rekening houdend met de mensen wiens afspraak geannuleerd werd en diegenen wiens zorgnoden ondertussen dringender geworden zijn. “We willen onze patiënten dus vragen om voorlopig ons afsprakennummer nog niet te contacteren om zo onze lijnen niet onnodig te overbelasten,” besluit dr. Pieter Jan Simons