Investeren in gezondheid

Deze week werkte AZ Sint-Jozef Malle in samenwerking met vzw ELZ Voorkempen, enkele woonzorgcentra en de huisartsenkringen een draaiboek uit om het verloop van het coronavirus in rusthuizen in goede banen te leiden.

Vrijdag 3 april werd AZ Sint-Jozef Malle ervan op de hoogte gebracht dat enkele woonzorgcentra (WZC) in onze eerstelijnszone te kampen hebben met logistieke problemen en personeelstekorten omwille van het coronavirus. “Als ziekenhuis troffen we reeds heel wat voorzorgsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Bovendien ontwikkelden we extra expertise en mankracht om een deel van onze werking toe te spitsen op het omgaan met en het verzorgen van corona-gerelateerde zieken. Deze expertise en kennis delen we graag met de rusthuizen in onze eerstelijnszone”, aldus Sophie Sambre, stafmedewerker medisch departement.

“Tijdens het weekend brachten enkele van onze medewerkers een bezoek aan een woonzorgcentrum en werden de specifieke vragen en problemen in kaart gebracht. Vervolgens werd een draaiboek opgesteld in samenwerking met onze specialisten, vzw ELZ Voorkempen (onder leiding van voorzitter Vicky Van Camp), de coördinerende raadgevend artsen (CRA) van de woonzorgcentra en huisartsenkringen”, vervolgt Sophie Sambre.

De bruikbaarheid van dit draaiboek werd getoetst tijdens een tweede bezoek dinsdag 7 april aan een ander WZC. Het werd daar door de betrokkenen als een grote meerwaarde beschouwd. “Eindelijk een zeer praktisch gerichte lijn die meer waard is dan eender welk uitgeschreven noodplan”, aldus Chris Janssens, directeur van het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk uit 's Gravenwezel.

Inhoud draaiboek

Het draaiboek bestaat uit drie pijlers waarbij:

  1. De connecties en kennis van de ELZ en AZ Sint-Jozef Malle gebundeld worden in praktische tips die elk WZC kan gebruiken en kneden naar het eigen huis.
  2. Experten van het ziekenhuis langsgaan bij het WZC. Zij delen kennis op vlak van infectiebeheersing, preventie, organisatie, verpleging, etc.
  3. Er mogelijkheid is tot praktijkbezoek van WZC aan het ziekenhuis. Elk WZC kan een medewerker afvaardigen die volgens het principe ‘Teach the teacher’ enkele uren op de corona-afdeling meedraait en zo de aanpak eigen maakt.