Zichtbaar als dat ziekenhuis deel uitmaakt van nexuzhealth

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen (overzicht: www.mynexuzhealth.be/nl/partners). Je medisch dossier wordt automatisch gedeeld tussen deze ziekenhuizen, weliswaar met een strenge toegangscontrole. Dit ondersteunt een optimale zorgverlening en continuïteit. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bij doorverwijzing verder bouwen op voorgaande resultaten en jou sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

Niet zichtbaar als het niet binnen het samenwerkingsverband van nexuzhealth valt

Je kan wel via www.mijngezondheid.be, een portaal van de federale overheid, inzicht krijgen in wie over jouw medische informatie beschikt (zoals je huisarts, je apotheker, het labo waar je een bloedstaal liet nemen ...). Ook nexuzhealth is hiermee verbonden. Indien je wenst, kan je dus ook via dit platform je gegevens raadplegen.

Geef je toestemming om gezondheidsgegevens te mogen delen

Je patiëntendossier wordt automatisch gedeeld met de ziekenhuizen binnen het samenwerkingsverband van nexuzhealth. Je gegevens zijn wel enkel zichtbaar voor zorgverleners die op dat moment direct betrokken zijn bij je zorg. Zij zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Om je gegevens ook elektronisch en veilig te delen met andere zorgverleners buiten nexuzhealth hebben we je toestemming nodig. Dit doe je via de ‘geïnformeerde toestemming’. Je kan daarbij bepaalde zorgverleners toegang weigeren of vragen bepaalde informatie niet te delen. Je kan deze toestemming ook op elk ogenblik intrekken. Registratie en meer info hierover vind je op www.patientconstent.be.